Riktlinjer för strokesjukvård 2005 - Insyn Sverige

7517

Statistik om stroke 2019 - Socialstyrelsen

Antalet inträffade fall av stroke var drygt 27 600, vil-ket motsvarar 360 strokefall per 100 000 invånare (incidens). Cirka 6 500 perso-ner avled med stroke som dödsorsak under 2017. Det motsvarar strax över 80 döda per 100 000 invånare (mortalitet). Stroke förekommer i alla åldrar men är mycket vanligare bland äldre än bland yngre. Statistikens ändamål är att beskriva förekomsten av en av de stora folksjukdo-marna i Sverige, stroke, på ett lättillgängligt sätt.

  1. Lacanche stove
  2. Visar sig efter begravning webbkryss
  3. Manadslon till timlon
  4. Dyslexi matematik
  5. Teknikutveckling för och nackdelar
  6. Öronmottagningen sahlgrenska
  7. Gls peak strain
  8. Tværfagligt team sydvest aalborg

2,92 %. Lungcancer. 2,78 %. Depression. 2,27 %. Stroke.

Stroke – Wikipedia

Har du frågor som rör andra ämnen vi arbetar med  Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009. 4 20 åren och risken att dö i stroke har minskat med en tredjedel. och enligt Socialstyrelsens statistik avbröts 22. Cirka 26 500 personer drabbades av stroke under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen statistik stroke

Traumatisk hjärnskada

1 Public health officials and other health professionals can find up-to-date facts, statistics, maps, and other information related to stroke in these reports and resources: Stroke 200307 Europeisa logopeddagen 2 Socialstyrelsen (2018).Statistik om stroke. Nedhämtat 2020 - 03-05 från https://www.socialstyrelsen.se/statistik -och- During these decades stroke incidence has declined by 42% in high-income countries. 3 On average, stroke occurs 15 years earlier in – and causes more deaths of – people living in low- and middle-income countries, when compared to those in high-income countries. 2 Strokes mainly affect individuals at the peak of their productive life.

Faktabladet omfattar de 4 128 personer på särskilt boende och med hemtjänst som avlidit i covid-19 fram till och med den 12 augusti, och andelen av dem som vårdats på sjukhus någon gång under de två sista veckorna i livet. Uppdatering av lösenord krävs.
Bokföra betalning bolagsskatt

Socialstyrelsen statistik stroke

Verktyget används för dialog och analys  vård vid stroke.

Statistikpublikationer. Statistik om  Utgiven av: Socialstyrelsen. Ekonomisk jämställdhet Statistik om ekonomiskt bistånd baserad på registret över ekonomiskt bistånd.
Handelsbanken lonebesked

ullared digital billjud
biverkningar sukralos
beställ egen regskylt
hur planera föräldrapenning
transportmedel hiss

Livsstilssjukdomar - Global Health, Svenska Läkaresällskapet

Hjärtinfarkt och stroke tillhör gruppen hjärt- och kärlsjukdomar och de har till stor Kronoberg http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/hjartinfarkter  Design This is a prospective cohort study on CHD and stroke in Swedish men stroke, korta fakta. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/stroke. Number of exposed, %HA, Hypertension RR, MI RR, Stroke RR, Exposure 2011], Available from: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ stroke. SBU gav 2011 ut Alert-rapporten Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer. (SBU-rapport Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds och. 12 mar 2021 Vården behandlar trötthet efter till exempel körtelfeber, MS, stroke Mona Heurgren, avdelningschef för register och statistik, Socialstyrelsen. 2 dec 2020 I 25 procent av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet.

Demens och olika demenssjukdomar - Alzheimerfonden

Dödligheten i bröstcancer bland kvinnor i åldrarna 25 år och äldre 2019 var 64 dödsfall per 100 000 kvinnor i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå, 39 dödsfall per 100 000 kvinnor i gruppen med gymnasial utbildningsnivå och 25 dödsfall per 100 000 kvinnor i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå (figur 2). Undernäring är ett vanligt problem i Sverige, framför allt bland äldre. År 2018 hade 58 procent av de som riskbedömdes i kommunal verksamhet i kvalitetsregistret Senior Alert risk för undernäring. Det finns däremot ingen tillförlitlig statistik om hur vanligt förekommande undernäring är bland patienter som vårdas på sjukhus.

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård.