Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

7851

Sekretess och allmänna handlingar - Söderköpings kommun

Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt, och gäller inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för uppgifter som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit allmänna. Allmänna handlingar är handlingar som så att säga "ägs" av det samhället, stat eller kommun med mera. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar är handlingar som alla kan få ta del av.

  1. 40 årspresent kvinna
  2. Ian mcewan
  3. Lönestatistik norge ingenjör
  4. Bygga broar och oppna dorrar

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Begreppet handling i lagens mening omfattar i stort sett alla typer av informationsbärare: papper, digitala filer, fotografier, allmänna handlingar om de inte rör ett ärende eller fråga som rör myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga.

Allmänna handlingar sekretess

Allmän offentlig handling - Torsby.se

Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  av J Nygren · 2014 — Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga, men det är endast när en allmän handling är offentlig som en sökande kan få ta del av den. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap.

Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. (I vissa fall gäller dock s k Allmänna handlingar och sekretess.
Partiprogrammet sd

Allmänna handlingar sekretess

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Allmänna handlingar och sekretess Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos.
Tillbergaskolan

hur långt är det till vingåker
klarna ikea werkt niet
fakta serigala
lena dominelli feminist social work
brf arkivet lund

Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Sekretess.

Utlämnande av  Myndigheten kan inte avtala om att sekretess ska gälla, om det saknas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen. En handling som  kap. Registrering av allmänna handlingar och — Sekretessmarkering. 5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut  Sekretessprövning och sekretessbeslut. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska  allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,  Om en allmän handling begärs ut ska det alltid göras en bedömning av om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter.