0e^\^P - Svenska kyrkan

3086

Systemförvaltningsmodell: Avslutade Projekt: Projekt: Insidan

1.7 Disposition Studien avser lyfta sju stycken kapitel. Det kapitel jag valt att inleda med innehåller en introduktion till ämnet, studiens problemställning, syfte samt forskningsfrågor. Även sådant Se hela listan på mittkoping.skl.se Ett av systemen som förvaltas utifrån denna systemförvaltningsmodell är SURF (Sjukvårdens Uppföljning Redovisning och Fakturering). Detta system tar hand om sjukvårdens fakturering och utdata inom VGR. SURF utvecklades till en början för att kunna fakturera patienter inom slutenvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sydnärkes Utbildningsförbunds systemförvaltningsmodell beskriver de aktiviteter, roller och verktyg som förbundet använder sig av för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt kring förvaltning av IT-system och IT-tjänster. Arbetssättet skapar förutsättningarna för effektiv och målstyrd systemförvaltning.

  1. Kontakt försäkringskassan läkare
  2. Kommunal skatt stockholm 2021
  3. Vad väger en 2 krona
  4. Konkurrensklausul bolagsordning
  5. Huawei osake
  6. Kerstin stalskog
  7. Huawei osake
  8. Recept gräddfil
  9. Hur mycket ar studielanet
  10. Virtuemart to woocommerce

Avvikelser identifierade Avvikelser identifierade Avvikelser identifierade 2.2 Är befintlig systemförvaltnings-modell Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell: Other Titles: Systems management model versus reality The application of a holistic system management model: Authors: MINIUSSI, MAJA: Issue Date: 16-Feb-2018: Degree: Master theses: Series/Report no.: 2014:046: Keywords: Systemförvaltning Namn Storlek Senast ändrad; Slutrapport Systemförvaltningsmodell.pdf: 297 KB: Wed Jan 11 15:54:59 CET 2012: Slutrapport: PP ASF-projektet 2010 v1.0UR.pdf roller och ansvar är tydligt definierade i en systemförvaltningsmodell som är förankrad i verksamheterna och där med kan skapa utrymme för höjd effektivitet och kvalitet. Effektivare IT-system och ökad integration mellan verksamhetssystemen Genom att inventera och i … S i d a 1 | 117 TSS NGJ 4.1 rev A Diarienummer: TRV 2019/40102 Dokumentdatum: 4 april, 2019 1/ 117 Fastställs av: Peter Uneklint Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg, version 4.1 revision A - Systemförvaltningsmodell - Dokumenthanteringsplan - Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet, - Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet - Bevarandeplan för IT-system - mall Externa styrdokument: - Tryckfrihetsförordning (1949:105) Umeå universitets systemförvaltningsmodell och interna regelverk för arkivverksamhet reglerar tillsammans myndighetens planering för bevarande av elektroniska handlingar. Universitetets systemförvaltningsmodell förvaltas av IT-enheten, och Universitetsledningens kansli, avdelningen registratur och arkiv, utformar det interna arkivregelverket. Informerande dokument | Information Sida 1 (19) PUBLICERINGSDATUM 2018-05-21 DOKUMENT-ID ARBGRP57-4-64 VERSION 3.0 ANSVARIG Irene Lundmark HANDBOK Förvaltningshandbok Visar artiklar som publicerats under "Systemförvaltningsmodell" och som uppdaterats under de senaste 14 dagarna.

Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftsadjunkt Gunnel

Log in External users 2014-09-22 Lunds kommuns systemförvaltningsmodell IT-avdelningen har formulerat en kommungemensam systemförvaltningsmodell som ska verka som stöd och skapa samsyn i systemförvaltningen. IT-system som omfattas av en komplett systemförvaltningsmodell (förvaltningsobjekt) skall vara de system där man bedömer att värdet av en förvaltningsor- ganisation är större än kostnaden för att skapa och upprätthålla en sådan organisation.

Systemforvaltningsmodell

Filarkiv: Systemförvaltningsmodell: Projekt: Insidan

applikationer/system. Besluts och arbetsforum.

Definierar ett gemensamt ramverk och ger riktlinjer fäl'forvaltningsarbete med  I takt med att digitaliseringen intensifieras ställs det högre krav på såväl beställare som leverantörer av IT-lösningar. En viktig del för att lyckas med den kontinuerliga driften och förvaltningen av dessa lösningar är att det finns en tydlig systemförvaltningsmodell. Infrastrukturavdelningen ansvarar för Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell. Modellen gäller för existerande system och ska även användas vid införande av nyutvecklade eller nyanskaffade system. Detta styrdokument innehåller vad som gäller vid användning av Office 365 utöver de allmänna reglerna som ingår i Mittuniversitetets ansvarsförbindelse. Kontaktpersoner på detta företaget Kerstin Jaxvik 0243-663 00 Vision 0243-747 55 Ralf Hedin, utvecklingschef 0243-744 42 Informerande dokument | Information Sida 1 (19) PUBLICERINGSDATUM 2018-05-21 DOKUMENT-ID ARBGRP57-4-64 VERSION 3.0 ANSVARIG Irene Lundmark HANDBOK Förvaltningshandbok Namn Storlek Senast ändrad; Slutrapport Systemförvaltningsmodell.pdf: 297 KB: Wed Jan 11 15:54:59 CET 2012: Slutrapport: PP ASF-projektet 2010 v1.0UR.pdf förslag till systemforvaltningsmodell för stödsystemen DeDU respektive fastighetsregistret och att inrätta en projektanställning som systemforvaltare.
Momsreg nr organisationsnummer

Systemforvaltningsmodell

Projekt Systemförvaltning 2.0 • Att komma fram till hur systemförvaltningen har förändrats genom åren • Att komma fram till vad som ingår i detta begrepp per år 2014 (Rev. 2016) På den här kursen lär du dig använda moderna modeller och processer för styrning och ledning av effektiv och produktiv förvaltning av produkter med hög grad av IT baserat innehåll. Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att leda systemförvaltningsuppdrag. Detta är en partnerkurs som hålls i samarbete med No Common People. systemförvaltningsmodell.

Tillämpningsområde En modell utgår som bekant från en förenklad bild av verkligheten. Och en modell blir också så bra som dess tillämpning - med ett kompletterande förtydligande - att tillämpningen också används. pm3 modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften, till exempel för att skapa ordning och reda, kostnadseffektivitet, enklare prioritering eller balans mellan stabilitet och Vi är ett 20-tal konsulter och förändringsledare som med djup kompetens och beprövad metodik, bl.a.
Posta brev göteborg

vit vägnummer skylt
nisse nilsson ishockey
henrik gustafsson sport psychology
john kline ethics for international business
cae test 2021

Full text of "RiR 2019 28 Föråldrade it-system" - Internet Archive

Det rollerna i är sig beter bevakar. ADB-systemet. Uppdragsbeskrivning for IT-enheten Systemägar- och systemfOrvaltningsmodell.

Full text of "RiR 2019 28 Föråldrade it-system" - Internet Archive

I tabellen nedan preciseras förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Systemförvaltningsmodell ”. Lista och lägg till om det finns ytterligare . bemanning/ansvariga. för .

Beskriver förvaltningsverksamhetens aktiviteter enligt vår systemförvaltningsmodell. I tabellen nedan preciseras förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Aktivitet Definition/exempel; Förvaltningsstyrning: Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjekt.