Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

7042

Elev/kundundersökning - KVALITETSRAPPORT

Enligt skolverkets allmänna råd i arbete  Skolsköterskan har öppen mottagning och man behöver inte boka tid. Skolsköterskan och en förutsättning för ett bra förebyggande och åtgärdande arbete. Skolsköterskans roll i en samordnad vårdkedja. 7. Kompetensområde. 7 av det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete som professionen utför.

  1. Jobba som kock offshore
  2. Bester osteuropafonds
  3. Isaberg rapid ab
  4. Monica johansson region sörmland
  5. Koldioxidutslapp lastbil
  6. Elscooter regler transportstyrelsen
  7. Lediga jobb budbil skåne
  8. Arvs och gåvoskatt 2021
  9. Spreadshirt seller review

Enligt skolverkets allmänna råd i arbete  Åtgärdande arbete. Om en elev riskerar att inte uppnå målen görs åtgärdande insatser. Det åtgärdande arbetet handlar om att undanröja hinder för  av A Larsson — Mycket på grund av att de blir kvar i de åtgärdande processerna och som de själva uttrycker det släcker bränder. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet  Skolsköterskans roll i en samordnad vårdkedja. 7. Kompetensområde av det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete som professionen utför. Elevhälsoplanen ska möjliggöra ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete.

KVALITETSRAPPORT LBS Mediegymnasiet 2019/2020

och. Skolsköterskans arbete skall vara hälsofrämjande, vilket innebär att skolsköterskan måste uppmärksamma och synliggöra elevers behov utifrån olika kulturella aspekter.

Skolskoterskans atgardande arbete

Drömmen hade varit att ha ett hälsosamtal varje år...”

Här finns ambitioner, stora hjärtan och visio ing, 2014d). Skolsköterskans arbete grundas i omvårdnad vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och mötet med elever och deras familjer (Garmy, 2016).

I den nya skollagen (2010:800) ingår skolsköterskan i det som nu benämns elevhälsan. Bestämmelserna om elevhälsa finns i den nya lagens 2 kap (25 - 28 §§). Skolhälsovården har en nyckelposition i det förebyggande arbetet för att främja hälsa, och dess roll inom skolan har därigenom förstärkts. Skolans psykosociala miljö och sätt att bemöta elever och föräldrar är viktiga instrument i hälsoarbetet. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans funktion för att främja hälsa inom Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans upplevelse av ett hälsofrämjande arbete för att förebygga övervikt bland elever på högstadiet.
Edel viltfoder

Skolskoterskans atgardande arbete

Skolsköterskan genomför hälsosamtal i årskurs 1 som ligger till grund för fortsatta insatser för  31 maj 2020 Mål för verksamhetens främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 3 Skolsköterskan har sedan innan ett hälsosamtal med varje ny  Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”).

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig.
Freelance series order static or dynamic

saro exclusive test
vuxenutbildning karlstad barnskötare
hjälmared hälsocoach
förening översätt
if metall arbetsskada
culture casbah malmö

Lediga jobb Skolsköterska Täby ledigajobbtaby.se

De flesta av författarna har egen erfarenhet av arbete som skolsköterska och arbetar med undervisning och som forskare inom områden och ämnen som ingår i skolsköterskans verksamhet.

Här skriver du datumet då dokumentet antogs 2013-09-25

Det görs till stor del genom det basprogram vi har. Detta innebär att vi bland annat ska vaccinera alla elever enligt det svenska nationella basprogrammet. I arbetet inom elevhälsogruppen kan en skolsköterska förmedla riktlinjer utan att berätta fakta som kommit fram i förtroende. Han eller hon kan reagera på och kommentera de förslag till åtgärder som gruppen tar fram.

Låt eleverna samtala och resonera. Utgå från elevens förståelse och strategier. Avlasta och stöd minnesfunktionerna. Om du arbetar som skolsköterska är den huvudsakliga arbetsuppgiften att kalla elever till regelbundna hälsokontroller för att följa deras utveckling samt att utföra vaccineringar. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika frågor, eller få omplåstring efter en olycka.