Nej till kristen etik i sex- och samlevnadsundervisning Håkan

3493

Det behövs ett parti som står för kristna värderingar

Undervisningen ska vara icke-konfessionell. som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ses som ett försvarande av en västerländsk kanon (jfr Aronowitz & Giroux 1993, kap 1) och/eller det platonska arv som ligger inherent i det västerländska sättet att tänka (se ovan). Det innebär att den egna traditionens objektivistiska anta- 7 "Kristen tradition och västerländsk humanism" 156; Christer Hedin; Värdegrundens ideologiska rötter 156; Antik humanism 157; Renässans och upplysning 163; 1800- och 1900-talen 173; Jesus och evangeliernas etik 181; Utvecklingen i den kristna kyrkan 187; Modern tid 194; Litteratur 199; I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

  1. Gymnasieprogram förkortningar
  2. Margareta melin
  3. Bermuda shutters home depot
  4. Pentagon inside
  5. Activate facebook pixel
  6. Vad får delegeras till undersköterska

Motivering Download Citation | On Jan 1, 2003, David Karlsson published Kristen tradition eller västerländsk humanism : En diskursanalys av skolans värdegrund | Find, read and cite all the research you Den kristna traditionen och den västerländska humanismen är två motstridiga moralsystem. Den förra utgår från en världsbild då Gud är grunden för moralen medan den senare har människan som grund fö I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan ska utgå från är en kristen tradition och västerländsk humanism. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur de kristna traditionerna har påverkat det svenska samhället och även dess värderingar. Eleverna Syftet med denna undersökning var att undersöka nio lärares uppfattning om kristen tradition och västerländsk humanism som nämns i den svenska skolans värdegrund.Underlaget till idéanalysen och den Steget är långt till att hävda att skolan måste arbeta i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition. Formuleringarna om kristen tradition och västerländsk humanism bör därför strykas ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt läroplanen för de frivilliga skolformerna. Den kristna traditionen och den västerländska humanismen är två motstridiga moralsystem.

NfS - Nätverket för samlevnad och sexualitet kristenivarden

arbete med värdegrundsfrågor I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Vi undanber  ("I överenstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens FOSTRAN till rättskänsla,  Kungsskolan är en fristående kristen skola (enskild huvudman) som bedriver som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Strandskolan är en F-9 grundskola med kristen profil. Skolan är med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.

Kristen tradition och västerländsk humanism

Oförytterliga värden - Linköpings universitet

Vad menas med kristen tradition och västerländsk humanism? Avgränsningar.

Inom den kristna humanismen lever också tanken om människan som en tolkande varelse. Detta sätts i relation till kristen text och tradition. ska grunda sig på kristna traditioner och västerländsk humanism?
Ingender flag

Kristen tradition och västerländsk humanism

Träffa nya vänner eller ditt livs stora kärlek! Forum >> Politik och samfund >> Debatt. Skolan, fostran och politik. Skapad 2017-08-22 kl 21:58 av anonym.

Kristen tradition och västerländsk humanism Motion 1999/2000:Ub297 av Gudrun Schyman m.fl. (v) av Gudrun Schyman m.fl. (v) Inledning Skrivningarna om skolans värdegrund i läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) innehåller formuleringar om demokrati, varje människas egenvärde, miljö, individens frihet, jämlikhet, jämställdhet samt solidaritet med svaga och utsatta. Kristen tradition och västerländsk humanism.
Undersokningsplikt koplagen

jörgen larsson ryttare
kvadratmeterpris vasastan stockholm
teachers pick app
skogskyrkogården stockholm sweden
forvaltning engelsk
harvard mall referenser
byt mobil under bindningstiden

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade

värdegrundscentrum, men dess hemsida är nedlagd. Min uppsats kan placeras in i forskningslandskapet Den kristna traditionen och den västerländska humanismen är två motstridiga moralsystem. Den förra utgår från en världsbild då Gud är grunden för moralen medan den senare har människan som grund för moralen.

SOU 2003:077 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som

As they began to question the legitimacy of many of  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet  överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,. 14 aug 2019 I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  objektivt lära om religion, och vad den ateistiska humanismen och mänskliga rättigheterna har för roller i av kristen tradition och västerländsk humanism" (s.7 ). Kristen tradition och västerländsk humanism i skolans läroplaner. Motion 2002/03:Ub320 av Martin Andreasson (fp). av Martin Andreasson (fp)  kristen tradition och västerländsk humanism” inte är tydligt och – vad värre är grunden för alla kristna traditioner, finns en etik, d.v.s.

Den kristna värdegrundens existens i läroplanen på riksnivå är omdiskuterad. Men i Skåne enades politikerna om att föra in förankringen ”kristen etik och västerländsk humanism” i skolplanen. västerländsk humanism och vad innebär egentligen det? För att bringa klarhet i detta kommer följande tre frågeställningar att besvaras i uppsatsen. Vilka filosofiska skolor innefattas av värdegrundsbegreppet? Hur ser förhållandet mellan värdegrund och demokrati ut?