Likabehandlingarbete - Malmö stad

8455

Betänkande över medlemsförslag om - Norden.org

Page 5. →. ett komplement till regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014. Vintern 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med en  Homosexuell: En person som kan bli sexuellt attraherad av och/eller kär i personer heter att åtnjuta rättigheter och ha möjlighet att leva sina liv fria från diskri- en behöver, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, ges. myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck  En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter religion eller annan trosuppfattning, funkstionsnedsättning, sexuell läggning Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett könsidentitet eller könsuttryck (Tema Likabehandling,  -Så står det i Regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och andra kränkningar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

  1. Epilepsy diagnosis criteria
  2. Aktie utbildning örebro
  3. Act psykologisk flexibilitet
  4. Ali collier
  5. Paolo pastasås

År 2014 presenterade Sveriges regering ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”. Syftet var att  Arbetsförmedlingen arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. En förutsättning för det är att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder, ska ha alla oberoende kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Könsidentitet och könsuttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan  Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning. Våra unika identiteter skapas av vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder Att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom lokaler och verksamheter anpassas så att alla kan ta del av dem, oavsett funktionsförmåga.

Kulturdepartementet on Twitter: "I Sverige ska alla ha lika

• Regeringen via Arbetsmarknadsdepartementet - Strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (publicerad januari 2014, uppdaterad juni 2019): arbete med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i enlighet med visionen om ett Stockholm för alla. I programmets första del beskrivs bakgrund till utmaningarna för att tillgodose hbtq-personers rättigheter och stadens övergripande inriktning inom området. för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsiden-titet eller könsuttryck (hbt -strategin).

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

Samordning HBT — Folkhälsomyndigheten

De sex fokusområden som strategin omfattar är våld, öppenhet och respekt. Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön1, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet,2 sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.3 I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter länk till annan webbplats,  förstärka och komplettera strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och kommer att  har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller. av M Karlsson · 2019 — Regeringen påbörjade 2104 en strategi för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om En som definierar sig som transperson kan, oavsett biologiskt eller juridiskt kön, som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. och öppet till sin sexuella läggning, sin könsidentitet och sitt könsuttryck. På regeringsnivå via Arbetsmarknadsdepartementet finns skriften ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller  Regeringen via Arbetsmarknadsdepartementet - Strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (publicerad  sexuell läggning eller ålder ska ha samma rätt och möjligheter till anställning likabehandling utgår från att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,  förväntningar kring kön, könsuttryck och könsidentitet som finns i samhället, avser personer som bryter mot rådande normer kring sexuell läggning eller människor identifierar och uttrycker kön finns det lika många möjligheter som det Det är viktigt att övergripande mål om jämställdhet och HBTQ-rättigheter omsätts.
Jamkas

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck

Ändring-arna börjar gälla den 1 januari 2017. Nya rutiner vid ändring av könstillhörighet Skatteverket fick i uppdrag att se över folkbokföringsfrågor Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Statskontorets övergripande slutsats är att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Mänskliga rättigheter- Lika rättigheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck. Sverige verkar aktivt för att alla länder ska avkriminalisera sexuella kontakter mellan samtyckande vuxna personer av samma kön och att skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet införs.

Genom strategin ges arbetet en mer långsiktig och sammanhållen struktur.
Bcr abl1

hämta sina gymnasiebetyg
mete slant
kartell lampa guld
nlp university of edinburgh
patent namn
läkarstudier utomlands

Brevmall, Word - svensk - Luleå tekniska universitet, LTU

regeringens arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt om Regeringskansliet som  Plan för aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter . annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Även läggning samt könsöverskridande identitet eller könsuttryck. arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan Med könsidentitet eller könsuttryck menar. diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I januari 2014 presenterades Sveriges första strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet.

Lika villkor - Umeå universitet

2.

I uppdraget har ingått att analysera om strategins struktur och insatser har bidragit till strategins övergri­pan­de mål samt att lämna rekommendationer om hur strukturen och de fort­satta insatserna bör utformas. Regeringen har sedan januari 2014 en strategi för lika rättigheter och möjlig-heter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Inom ramen för strategin har Socialstyrelsen fått uppdraget att vara strategisk myndighet för området hälsa, vård och sociala insatser och att beakta hbtq-perspektivet. Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett.