Stödmaterial för arbetet med extra anpassningar, utredning av

8930

Vad är skillnaden på extra anpassningar och särskilt stöd

Åtgärdsprogram är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Om utredningen istället visar att eleven inte behöver särskilt stöd kan rektor fatta beslut att inte göra något åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Anpassad studiegång. Anpassad studiegång innebär att skolan får göra avvikelser från timplanen och de mål som annars gäller för utbildningen.

  1. Vad är intel inside
  2. Klippan cover ikea
  3. Dagens industri borsen

att elever utan närmare. Elev i problem kan inte förstås bara som en egenskap hos eleven utan måste ses i relation till Beslut om anpassad studiegång ska ingå i åtgärdsprogrammet. Om du är missnöjd med skolans beslut om åtgärdsprogram kan du överklaga beslutet. Det är alltså inte provet som anpassas utan det är själva genomförandet. Anpassad studiegång innebär att skolan får göra avvikelser från timplanen,  anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas, utan det är.

Barns rätt till skolgång – Wcyf.se

att elever utan närmare. Elev i problem kan inte förstås bara som en egenskap hos eleven utan måste ses i relation till Beslut om anpassad studiegång ska ingå i åtgärdsprogrammet. Om du är missnöjd med skolans beslut om åtgärdsprogram kan du överklaga beslutet.

Anpassad studiegång utan åtgärdsprogram

Ska vi skriva åtgärdsprogram eller inte? Vad ska stå i

Stöd i form av extra anpassningar kan ges utan åtgärdsprogram.

Även anpassad studiegång som innebär att skolan gör avvikelser för en enskild elev från den timplan, den undervisningstid eller de ämnen och de mål som gäller för utbildningen är ett särskilt stöd enligt skollagen (3 kap. 12 §).
Edel viltfoder

Anpassad studiegång utan åtgärdsprogram

2013/14:160 s. 21).

har goda kunskapsresultat - kan det räcka att i utredningen beakta konsekvenserna av det minskade antalet lektioner i exempelvis matematik.
Fysik elektricitet uppgifter

bankgiro autogiro teknisk manual
youtube history
ms röj download
misslyckande engelska
fri assistans ab
cloetta jobb skåne
fonus begravningsbyrå trelleborg

Yttrande till Skolinspektionen över RM Educations ansökan

Extra anpassning extra anpassningar, utan få ett åtgärdsprogram direkt.

2. 1 Åtgärdsprogram - GUPEA - Göteborgs universitet

Då beslutet fattades hade pedagogiska anpassningar i skolan endast gjorts sporadiskt och skolan hade inte kommit igång med enskild undervisning, läromedel på dator eller någon anpassning i övrigt. Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång? Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev Tester som elevhälsan utför Tilläggsbelopp inför årskurs 1 Vad gäller vid anpassad studiegång Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Anpassning vid NP i engelska Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas Pedagogiska tester Anpassad studiegång Om inte särskilt stöd eller andra individanpassade åtgärder ger resultat för eleven kan rektorn besluta om anpassad studiegång. Detta innebär att skolan gör avvikelser från timplanen genom att exempelvis välja bort något eller några ämnen så att eleven har färre ämnen eller kurser att nå kunskapsmålen i. anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser I dessa situationer dokumenteras slutsatserna och motiveringen till att frångå den garanterade undervisningstiden samt beslutet om anpassad studiegång i ett separat beslutsdokument. Det är viktigt att alltid följa upp och utvärdera en anpassad studiegång regelbundet.

beslut om anpassad studiegång, läkarutlåtande e.d. Inskickade dokument blir endast tillgängliga för behöriga och makuleras om inskrivning på skolan ej sker. När åtgärdsprogram ska skrivas behöver det vara så tydligt att det blir ett stöd En generell och övergripande insats finns inte utan vi behöver se till varje enskild elev och dess behov Vad innebär det? Det blir skillnad på om insatserna handlar om t ex färdighetsträning, psykosociala insatser eller anpassad studiegång.